Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego

Dzień Weterana

Zarząd Wojewódzki Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych w Lublinie wspólnie z Gimnazjum nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Lublinie i VI Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja zorganizowali spotkanie Kombatantów z młodzieżą szkolną pt.: „Dzień Weterana”, które odbyło się dnia 20.09.2013r. o godz. 12:00 w Sali Gimnazjum nr 1 [Pokaż zdjęcia]

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2013/2014

  KALENDARZ  ROKU  SZKOLNEGO  2014/2015 Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych: 14.10.2014 10.11.2014 2.01.2015 5.01.2015 22, 23, 24.04.2015 5.06.2015 Spotkania nauczycieli z rodzicami 9.09.2014 10.11.2014 18.12..2014 29.01.2015 26.03.2015 14.05.2015  

Spotkania z rodzicami uczniów klas I, II i III

Spotkania z rodzicami uczniów klas I, II i III –  10.09.2013 r. Godz. 16.00 Klasy I – spotkanie z Dyrekcją Szkoły, pedagogami szkolnymi oraz nauczycielami bibliotekarzami w sali gimnastycznej, następnie z wychowawcami w salach podanych poniżej: 1a – sala 49 – III piętro 1b – sala 57 – III piętro 1c – sala 42 – II piętro 1d – sala 31  – I piętro Godz. 17.00 Klasy II i III – spotkanie z wychowawcami w salach podanych poniżej: 2a...

„Wyprawka szkolna”

Informujemy o możliwości skorzystania z pomocy na dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. – „Wyprawka szkolna” dzieciom i młodzieży uczęszczającym do szkół i placówek na terenie Miasta Lublin. Wnioski można składać do dnia 5 września 2013 r. włącznie. Na podstawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. – „Wyprawka szkolna” dofinansowanie zakupu podręczników przysługuje następującym uczniom rozpoczynającym w roku szkolnym 2013/2014 naukę: 1. Uczniom klas I szkoły podstawowej pochodzącym z rodzin, w...

Informacje dotyczące udzielania pomocy materialnej

Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Lublin   Rozdział 1   Postanowienia ogólne   § 1. Regulamin określa zasady, formy i tryb udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie miasta Lublin, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.   § 2. Pomoc materialna jest udzielana w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji i wyrównywania szans edukacyjnych wśród dzieci i młodzieży.   § 3. Pomoc materialna o charakterze socjalnym przysługuje uczniom, wychowankom i słuchaczom, szkół wymienionych w...

I Międzyszkolny Turniej Gry Pétanque 21.06.2013

Pétanque (boules, gra w kule). Narodowa dyscyplina sportowa Francuzów. Pierwszy w Lublinie turniej gry odbył się 21 czerwca w Gimnazjum nr 1. Pomysł turnieju zainicjował pan Richard Sorbet, prezes PROF-EUROPE (Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Francuskiego w Polsce) a jednocześnie wykładowca na Filologii Romańskiej UMCS w Lublinie. W Turnieju wzięło udział 6 Gimnazjów: 1, 9, 10, 11 z Lublina, Gimnazjum z Kamionki i Gimnazjum nr 3 ze Świdnika. Skład drużyn miał charakter dubletów (dwóch graczy grało przeciwko dwóm graczom). Każdy gracz...

Raport z Ewaluacji Problemowej

Przebieg ewaluacji: Prezentowany  raport  jest  rezultatem  ewaluacji  zewnętrznej  przeprowadzonej  w  szkole  (lub  placówce)  przez wizytatorów do spraw ewaluacji. Raport z ewaluacji problemowej dotyczy jednego z przedstawionych poniżej obszarów.

0

Kiermasz podręczników w Gimnazjum nr 1

W dniach 25-26.06.2013r. w godz. 10.00 – 15.00 w bibliotece szkolnej odbędzie się kiermasz podręczników. Młodzież klas I, II i III zachęcamy do sprzedawania swoich podręczników. Uczniów klas szóstych szkoły podstawowej zachęcamy do odwiedzenia kiermaszu. Samorząd Uczniowski Gimnazjum nr 1

0

Sprawozdanie z VII Festiwalu Piosenki „Śpiewająca Jedynka”

Sprawozdanie z VII Festiwalu Piosenki „Śpiewająca Jedynka”, który odbył się 7 czerwca 2013 roku w Gimnazjum nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Lublinie             7 czerwca 2013 roku odbył się w Gimnazjum nr 1 w Lublinie VII Festiwal Piosenki  „Śpiewająca Jedynka”.  W tej edycji festiwalu po raz kolejny zastosowano podział na dwie grupy wiekowe: uczniowie klas V, VI szkół podstawowych oraz uczniowie Gimnazjum nr 1. Sposób realizacji konkursu umożliwił uczniom wykazanie się kreatywnością, umiejętnością pracy w grupie oraz...

0

Gimnazjum nr 1 „Bezpieczna Szkołą” Ogólnopolski konkurs „Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń”

Gimnazjum nr 1 „Bezpieczna Szkołą” Ogólnopolski konkurs „Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń” Prawo- Przyjaźń – Tolerancja   Nasze gimnazjum wzięło udział w II edycji Ogólnopolskiego Konkursu  „Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń”. Celem konkursu była popularyzacja wśród uczniów podstawowych zasad funkcjonowania państwa prawnego i społeczeństwa obywatelskiego, w tym norm współżycia, poszanowania praw jednostki ucznia-obywatela, przeciwdziałania patologiom, tolerancji wobec ludzi o odmiennej kulturze, rasie, obyczajach, solidaryzmu społecznego. Równocześnie konkurs miał służyć podniesieniu poziomu bezpieczeństwa szkół i uczniów. W okresie od 1.09.2012...

0

„Lublin w sieci życzliwości 2012”

Gimnazjum nr 1 w Lublinie zgłosiło swój udział w programie edukacji obywatelskiej realizowanym przez Fundację Działań Edukacyjnych KReAdukacja  „W sieci… życzliwości”. „Lublin w sieci życzliwości” jest akcją, której celem jest promocja życzliwości jako wartości społecznej, pozwalającej na integrację środowiska lokalnego i aktywizację obywatelską.  Na zaproszenie p. A. Tywoniuk naszą szkołę odwiedził trener Fundacji KReAdukacja i zachęcał młodzież do włączenia się do programu podczas  aktywizujących zajęć rekrutacyjnych.