Rada Rodziców

Skład Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 1

  1. Małgorzata Hałabis – przewodnicząca
  2. Małgorzata Siwko- sekretarz
  3. Bogumiła Osior- skarbnik
  4. Lidia Wiater- członek