Biblioteka

Pracownicy:

  • Bożena Zawiślak
  • Ewa Cydejko

 

Regulamin Biblioteki Szkoły Podstawowej nr 1 w Lublinie

 

Biblioteka Gimnazjum nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego

 Księgozbiór biblioteki liczy 11880 woluminów. Czytelnicy maja do dyspozycji  bogaty księgozbiór podręczny. Mogą wypożyczyć również dokumenty filmowe (304 vol), elektroniczne (281 vol) i dźwiękowe (81 vol).

Biblioteka jest czynna w godzinach:

poniedziałek-czwartek 8.00-16.00

 piątek 8.00-15.00

W bibliotece jest zatrudnionych trzech nauczycieli bibliotekarzy:  Jadwiga Witkowska -Kunach- doradca metodyczny nauczycieli bibliotekarzy miasta Lublin, Bożena Zawiślak – opiekun Pocztu Sztandarowego,  Anna Tywoniuk- opiekun Samorządu Uczniowskiego.

Biblioteka składa się z kilku pomieszczeń:

1.  Wypożyczalnia z księgozbiorem głównym udostępnianym czytelnikom do domu.

2.  Multimedialne Centrum Informacji- z ośmioma stanowiskami komputerowymi i dwoma urządzeniami wielofunkcyjnymi. Czytelnicy korzystają z zasobów Internetu. W czytelni znajduje się księgozbiór podręczny.

3.  Czytelnia poświęcona patronowi szkoły. Służy również nauczycielom do spotkań z członkami kół przedmiotowych i kołami zainteresowań.

4.  Czytelnia językowa przy szkolnym centrum językowym. Czytelnia ma wydzielony księgozbiór podręczny do nauki języków obcych: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego i rosyjskiego. W jej wyposażeniu jest laptop i rzutnik multimedialny, telewizor kolorowy Sharp 46 LCD.

5.  Pomieszczenia do opracowania zbiorów w programie Mol Optivum.

6.  Sala widowiskowa połączona z biblioteką. W jej wyposażeniu jest w 42 calowy telewizor z odtwarzaczem DVD, magnetowid i rzutnik multimedialny. Na widowni jest 60 krzeseł i 6 stołów okrągłych. W jej skład wchodzi zaplecze kuchenne i szatnia.

Całość tworzy kompleks, służący do prezentacji ważnych imprez szkolnych (programy artystyczne, spotkania szkoleniowe itd.).

 

Nauczyciele bibliotekarze prowadzą wiele form pracy pedagogicznej m.in. spotkania z poezją, zajęcia edukacyjne metodą projektów, konkursy czytelnicze, spotkania z ciekawymi ludźmi, wystawy tematyczne.